2013 Season

honoursboard

BOWLING

Season

Player

Versus

Figures

2013

D Gordon 1XI

Randwick

10 – 0 – 7 – 39

2013

J Waring 1XI

Hardwicke

10 – 3 – 5 – 26

2013

J Priest 1XI

Slimbridge

10 – 3 – 6 – 14

2013

J Turton 1XI

Randwick

10 – 6 – 5 – 11

BATTING

Season

Player

Versus

Runs

2013

A Waring 1stXI

Whitminster

66

2013

T Richings 2XI

Frampton III

62*

2013

D Gordon 1XI

Frocester IV

56

2013

T Richings 2XI

Charfield II

110*

2013

P Raphael 2XI

Charfield II

100*

2013

T Richings 2XI

Whitminster II

57

2013

P Garschagen 1XI

Painswick III

116

2013

S Penn 1XI

Painswick III

75

2013

R Scott 1XI

Tormarton

55

2013

T Richings 2XI

Stone III

55*

2013

P Garschagen 1XI

Randwick

56

2013

T Richings 2XI

Hardwicke II

63

2013

T Shearman 2XI

Hardwicke II

53*

2013

P Garschagen 1XI

Stroud (Cup)

99*

2013

P Garschagen 1XI

Slimbridge

57

2013

John Creedon 2XI

Cam IV

56*

2013

P Raphael 1XI

Frocester IV

76

2013

P Garschagen 1XI

Hardwicke (Cup)

83

2013

A Waring 1XI

Uley

53*